Bolet de merda

Observació de Bolets No Identificats (OBNIS)

Un nou bolet per intentar identificar entre tots. Un bolet de merda.. i no en sentit despectiu, sino en sentit literal.

Podeu comentar l´article per a proposar la vostre identificació, i/o votar els comentaris existents en funció del que creieu més oportú.

Aquest apartat és per a jugar a identificar bolets, no es pot prendre seriosament cap recomanació i/o comentari al respecte per part dels usuaris i per suposat mai s'ha d'ingerir cap bolet basant-se en els comentaris que aquí es deixin, ja que poden ser del tot erronis.. o no. No aceptarem cap responsabilitat al respecte.

El bolet de merda