Fredolic bord?

Fredolic Bord? - Observació de Bolets No Identificats (OBNIS)

Un nou bolet per intentar identificar entre tots. Un usuari ens comenta que te dubtes amb la identificació d'aquest bolet, que no està segur de si és un fredolic o algun altre, com per exemple un fredolic bord.

Podeu comentar l´article per a proposar la vostre identificació, i/o votar els comentaris existents en funció del que creieu més oportú.

Aquest apartat és per a jugar a identificar bolets, no es pot prendre seriosament cap recomanació i/o comentari al respecte per part dels usuaris i per suposat mai s'ha d'ingerir cap bolet basant-se en els comentaris que aquí es deixin, ja que poden ser del tot erronies.. o no. No aceptarem cap responsabilitat al respecte.

Possible fredolic bord